Γεωργίος Στάμος

Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών