Γεώργιος Σκρέτας

Δρ. Kύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Ιδρυτής της ResQ Biotech