Γεώργιος Πατέρας

Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος