Γεώργιος Παπαδημητρίου

Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α)