Γεώργιος Μπατζαλέξης

Αν. Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, Eπίτιμος Αρεοπαγίτης