Γεώργιος Μυλωνάς

Πρόεδρος Δ.Σ.  - Διευθύνων Σύμβουλος Alumil