Γεώργιος Γιαννόπουλος

Καθηγητής, Aντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Ομ. Καθηγητή Συγκοινωνιακής Τεχνικής (ΑΠΘ)