Γεώργιος Γιαννόπουλος

Καθηγητής, Aντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών