Γεώργιος Γιαννακόπουλος

Ερευνητής (ΕΛΕ Β΄) ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Διευθύνων Σύμβουλος SciFY ΑΜΚΕ