Γεώργιος Γεωργαντάς

Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων ως εκπρόσωπος του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα