Γεώργιος Φαρακλας

Καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο