Γεώργιος Χριστοδούλου

Καθηγητής Ψυχιατρικής και τ.πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ψυχικής υγείας