Γαβριήλ Καμπάνης

τ. Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021