Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αστικού & Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, ΑΠΘ / Συγγραφέας του βιβλίου