Γ. Σαρρής

Διευθυντής του Αθηναϊκού Καρδιοχειρουργικού Ινστιτούτου και της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, καθώς και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας ECHSA.