Γ. Γεραπετρίτης

Συνταγματολόγος, βουλευτής και υπουργός