Φροσούλα Κολοσσιάτου

Ποιήτρια Εκ μέρους της οικογένειας του Λεύκιου  Ζαφειρίου