Φραγκίσκος Κολίσης

Ομότιμος καθηγητής Βιοτεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου