Φραγκίσκος Κουτεντάκης

Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή