Φωτεινή Στυλιανοπούλου

Πρόεδρος του ΔΣ του Ε.Ι. Παστέρ, Ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ