Φωτεινή Σετάκη

Αρχιτέκτονας & Συνιδρύτρια του στούντιο Research & Design The New Raw