Φλωρεντία Φωστήρα

Eρευνήτρια στον «Δημόκριτο», στο εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής