Φλώρα Καραγιάννη

Πρόεδρος του Σωματείου "Βυζαντινή Οικουμένη"