Φερενίκη Παναγοπούλου

Επίκουρη Καθ. Συνταγματικού Δικαίου, Δικαίου Προστασίας Δεδομένων και Βιοηθικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, πρώην Νομική Ελέγκτρια στην ΑΠΔΠΧ