Ευριπίδης Μυστακίδης

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας