Ευίτα Φωτεινέα

Ερευνήτρια, Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά