Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου

Δικηγόρος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Βρυξελλών, αν. μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων