Ευάγγελος Αποστόλου

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων