Εύα Πολυβίου

Δρ. Εκπαιδευτικός, ερευνήτρια, συγγραφέας και Πρόεδρος του Κέντρου Λογοτεχνών και Πολιτισμικών Σπουδών