Ευστράτιος Γαλλόπουλος

Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών