Έρα Ταουφίκ

Ερευνήτρια Γ΄ Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ