Εμμανουήλ Ρούκουνας

Oμότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών