Εμμανουήλ Ιωάννης

Καθ/τής Παν/μίου Αθηνών - Πρόεδρος Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας