Εμμανουήλ Δημογεροντάκης

Δικηγόρος, ΜΔ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, αναπλ. μέλος της Αρχής