Έμα Αναστασιάδου

Ερευνήτρια Γ΄, Εργαστήριο Γενετικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημία Αθηνών.