Έλλη Ντρούκα

Aρχιτέκτονας, ενεργή στα κινήματα πόλης