Ελισάβετ Συμαωνίδου - Καστανίδου

Καθηγήτρια , Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ