Ελένη Ρεθυμιωτάκη

Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.