Ελένη Μαργαρίτη

Πρόεδρος, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Μαγνησίας