Ελένη Λουρή-Δενδρινού

Καθηγήτρια Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών