Ελένη Καραμάνη

Είναι από τα ιδρυτικά στελέχη του Συλλόγου Ελλήνων Χειροπρακτών