Ελένη Φάσσα

Επίκουρη Καθηγήτρια Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης