Ελένη Αντωνιάδου

 Φιλόλογος,  πρ. Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας