Έλενα Θεοδωροπούλου

Kαθηγήτρια Φιλοσοφίας της Παιδείας και Πρακτικής Φιλοσοφίας, Αντιπρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου