Έλενα Χουζούρη

Συγγραφέας, δημοσιογράφος, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων