Ειρήνη Παπαγεωργίου

Επιμελήτρια Προϊστορικών, Αρχαίων Ελληνικών και Ρωμαϊκών Συλλογών, Μουσείο Μπενάκη (Ελλάδα)