Ειρήνη Χρυσοχέρη

Ανθρωπολόγος Τέχνης, University of Goldsmiths