Ειρηναίος Χατζηλλάρι

Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας