Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Αν. Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ηθικής του ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, Διευθυντής του ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία.