Ε. Χριστοφόρου -Χριστοφορίδη

Δ/τρια Αξιολόγησης και Παρακολούθησης διαδικασιών επιλογής και πειθαρχικών θεμάτων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης