Ντορέττα Αστέρη

Συμβούλου Α΄ Ειδικής Παιδαγωγικής της Μονάδας Εδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του Ι.Ε.Π